Influencernätverk är ett begrepp som växer och blir större. Detta är inget utländskt fenomen, utan det finns många svenska influencers.

Tänkt noggrannt över dina val om du ska använda dig av influerare:

Kanske jobbar du med marknadsföring och har funderat på att använda dig av ett  influencernätverk. Tänk då på att använda byråer som har sitt på det rena. Det har varit flera tillfällen när vissa byråer inte har följt marknadsföringslagen. Ofta är det för att det inte har varit klart att influencern  gjorde reklam för en produkt. Det ska alltså märkas ut tydligt att det är reklam. Ett annat problem du ska tänka på om det är denna typ av marknadsföring du har i tankarna är att det i tyvärr riktigt många tillfällen finns fejkade följare eller rättare sagt köpta följare. Därför ska du kanske inte alltid bara fokusera på antalet av följare men gör en ordentlig bakgrundskoll på influencern och helt enkelt se vem denne har arbetat med tidigare. Kolla även upp statistiken – är det en plötslig uppgång i antalet följare kan det tyda på att allt inte står rätt till. Engagemenget kan också ge en fingervisning av äktheten. Se även om influencern agerar med andra inflytelserika personer.

En influencer som förstår kunden är såklart det bästa, dvs de förstår produkten och känner till målgruppen. Det är dock inte alla influencers som har detta affärsmässiga tankesätt men det hjälper båda parter om man delar samma värderingar.

Annoncering med influencers spås att öka under de närmsta åren och yrket influencer är här för att stanna. Därmed ligger inte makten bara hos de mer väletablerade medierna utan den har flyttats över mer på individnivå. Sociala medier har därmed breddat sättat att nå ut till konsumenterna. Använder  du dig av en seriös byrå ska de om de är profesionella kunna hjälpa dig att undgå ovannämnda fallgropar.